CrossFit a jeho specifika

crossfit praha

V tréninku či na závodech můžeme najít spoustu specifických pohybů, které jsou charakteristické pro tento sport. Například to můžou být kipping/butterfly pull ups (kopané, dynamické shyby), kipping handstand push up (kopané kliky ve stoji na rukou), toes to bar (špičky hrazda) a další. 

Lidi pohybující se v oblasti fitness budou poukazovat, že tohle nejsou žádné kliky, shyby apod. V CrossFitu a hlavně na závodech se užívá těchto pohybů zejména proto, aby závodník byl schopný co nejefektivněji ve velkém objemu či co nejrychleji splnit předepsaný počet opakování a stálo ho to co nejméně síly a energie. Pravdou je, že proto, aby člověk ovládl tyto techniky, musí disponovat určitou silou. 

Pokud tedy začínáš s CrossFitovým tréninkem měla by být upřena pozornost na rozvoj tvých silových schopností ať už je to vrchní nebo spodní část těla.

Síla bude zásadním způsobem ovlivňovat to, jak se při cvičení budeš cítit.

Pokud nejsi schopný udělat jeden přítah, aktivní vis nebo jiné základní cviky. Nemá smysl hnát se do těchto pokročilých technik. Věnuj čas striktnímu provedení a postupně zařazuj dovednostní drily.  

Když budeš trénovat nové techniky, určitě si udělej záznam. Není to kvůli novým likům a followerům na instagramu, ale abys viděl, kde děláš chyby a mohl je odstranit. 

Pokud chceš progress rychlejší a vyhnout se začátečnickým chybám, vyhledej trenéra, který je s problematikou seznámený a je schopný nejen teoreticky, ale i prakticky pohyb naučit. 

Autor: